Alla tjänar på energieffektiv VS

VS

Våra bolag installerar VS-lösningar som minskar förbrukningen av såväl energi som vatten.

Alla våra bolag har gedigen yrkeskompetens inom VS, från rådgivning till installation och service. Våra kundanpassade lösningar är alltid energieffektiva med kundens förbrukning och klimatavtryck i åtanke. Med serviceavtal, där löpande underhåll och skydd mot akuta händelser ingår, kan uppdragsgivaren känna sig trygg.

Våra uppdrag sträcker sig från nybyggnationer och renoveringar till totalentreprenader med projektering, utförande av installationsarbetet och service.

Trygg service

Genom regelbunden service och underhåll undviker du tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Med våra kundanpassade serviceavtal ökar din trygghet. Vi hjälper dig både med löpande underhåll och akuta åtgärder.

Optimering & deklarationer

Vi hjälper även till med energioptimering och energibesparande installationer inom värme och sanitet. Vi erbjuder energieffektivisering, energiinventering, energideklaration och åtgärdspaket med funktionsgaranti.

Energioptimering

Vi tar helhetsgrepp om resurs-förbrukningen. Projektering, energikartläggning och installation.

Läs mer om Energioptimering

El

Vi arbetar med elinstallationer och service vid nyetableringar och i befintliga anläggningar.

Läs mer om El

Ventilation

Vår kompetens inom ventilations-områden täcker in allt från bostäder till industri- och kontorslokaler.

Läs om ventilation