Optimera för klimat och ekonomi

Energioptimering

Våra bolag hjälper företag att få så ekonomiskt effektiv energianvändning som möjligt, samtidigt som den gör minimalt avtryck på klimatet.

Arbetet med energioptimering startar med en energikartläggning som följs av en rapport som visar energiåtgången för alla delar i lokalen.

Med detta detaljerade arbete som grund tar våra bolag fram en energi- och underhållsplan med åtgärder och investeringar som bör genomföras.

Energioptimering handlar om att vara proaktiv. Genom att optimera styrning på befintliga vatten-, värme-, ventilations- och elsystem så att de presterar så bra som möjligt kan företag spara energi och pengar idag och i framtiden.

Energioptimering är ett fortlöpande arbete. Ju tidigare arbetet inleds, desto bättre rustad står företaget för framtiden.

Exempel på uppdrag där våra bolag kan hjälpa till:

  • Projektering, utredning och kalkylering av avancerade energilösningar för industri- och kommersiella fastigheter.
  • Driftansvar och besiktningar.
  • Belysningsbyte
  • Solceller
  • Konvertering av värmesystem
  • Teknikisolering och effektivisering av befintliga ventilation- och värmesystem

Hjo Installation kan erbjuda framtidens energilösningar för bostäder och kontor redan idag. Kontakta oss, så berättar vi mer.

El

Vi arbetar med elinstallationer och service vid nyetableringar och i befintliga anläggningar.

Läs mer om el

Ventilation

Vår kompetens inom ventilationsområden täcker in allt från bostäder till industri- och kontorslokaler.

Läs mer om Ventilation

VS

Med bred kompetens inom VS hjälper vi våra uppdragsgivare med nybygget och renoveringen.

Läs mer om VS