Skaffa smartare el och automation

El

Våra bolag arbetar med automation, elinstallationer och service vid nyetableringar och i befintliga verksamheter.

Våra bolag har gedigen yrkeskompetens och lång erfarenhet som gör att vi kan vara med våra uppdragsgivare hela vägen från rådgivning till installation och service.

Vi rekommenderar energieffektiva lösningar utifrån uppdragsgivarens behov. Det betyder att vi alltid tänker på elförbrukning, men också på världens klimat när vi ger förslag på lösningar.

Vi arbetar dagligen med allt från små smarta lösningar till större och mer komplexa uppdrag. Det kan handla om dragning av el vid nybyggnationer och renoveringar, bostadsanpassningar, installation av solceller och laddboxar samt automation.

Energioptimering

Vi tar helhetsgrepp om resurs-förbrukningen. Projektering, energikartläggning och installation.

Läs mer om Energioptimering

Ventilation

Vår kompetens inom ventilations-områden täcker in allt från bostäder till industri- och kontorslokaler.

Läs om ventilation

VS

Med bred kompetens inom VS hjälper vi våra uppdragsgivare med nybygget och renoveringen.

Läs mer om VS