God ventilation ger bättre klimat

Ventilation

Våra bolag förbättrar inomhusklimatet i såväl bostäder som lokaler för industri- och tjänsteföretag.

Att arbeta med fastigheters luft och ventilation kräver både kunskap och erfarenhet. Vid totalentreprenader sker arbetet nära uppdragsgivaren hela vägen i mål.

Genom att energioptimera ventilationen går det att göra stora kostnadsbesparingar. Energisparprocessen börjar alltid med inventering och energianalys innan ett åtgärdsprogram tas fram. Först därefter påbörjas projektering och utförande av arbetet.

Inomhusklimatet styrs i hög utsträckning av hur väl ventilationen fungerar. Det lönar sig alltid att göra regelbunden service av ventilationssystemet. Med ett serviceavtal får uppdragsgivaren kontroll och kan enkelt undvika onödiga driftsstopp.

Energioptimering

Vi tar helhetsgrepp om resurs-förbrukningen. Projektering, energikartläggning och installation.

Läs mer om Energioptimering

El

Vi arbetar med elinstallationer och service vid nyetableringar och i befintliga anläggningar.

Läs mer om El

VS

Med bred kompetens inom VS hjälper vi våra uppdragsgivare med nybygget och renoveringen.

Läs mer om VS