OM OSS

Ägargruppen

Ägargruppen till Hjo Installation Invest består av en grupp entreprenörer och medarbetare i våra bolag med bred erfarenhet från ledande positioner inom bland annat:

-företagsledning
-installation
-ekonomistyrning
-förvärv
-industri
-bygg

Med vår samlade erfarenhet, nyfikenhet och vilja är ambitionen att skapa en välmående och värdeskapande koncern inom installationsbranschen.

Företagskultur

Vi strävar efter att ha en företagskultur där stolta och ansvarstagande medarbetare trivs och utvecklas på sin arbetsplats.

Vi skall agera och leverera på ett professionellt sätt. Vår senaste installation är grunden för nästa affär. Vi arbetar enligt branschens ledningssystem.

Miljö och socialt ansvarstagande

Vi skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi installerar och utvecklar resurseffektivitet för våra kunder och beaktar livscykelperspektivet i våra lösningar.

En del av vårt samhällsansvar ligger i att vara en stabil arbetsgivare till ett stort antal medarbetare samt vi ger tillbaka och stöttar lokala föreningar.