Nyheter23 maj 2024

Efter årtionden av fin tillväxt för Alf Ericson El i Lerum är det dags för Lars Zacharoff att gå i välförtjänt pension.

I hjärtat av Lerum centrum, grundades Alf Ericson El i Lerum AB av Kent Zacharoff och Christer Ericsson år 1982. Genom åren har bolaget vuxit och utvecklats under ledning av Lars Zacharoff, som tog över rodret för ca 30 år sedan. Från sex till tjugofem anställda har företaget blomstrat till en välkänd verksamhet med en imponerande historia och ett starkt arv.

Under Lars Zacharoffs ledning har företaget inte bara växt i omfång utan har även anpassat sig till skiftande marknadsförhållanden. Genom tre decennier av utmaningar och framgångar har Lars och hans team lärt sig att navigera genom ekonomiska lågkonjunkturer, som den tuffa bankkrisen 1992. En viktig lärdom från dessa prövningar har varit betydelsen av mångfald i verksamheten och att ha flera ben att stå på. Genom att diversifiera inom olika områden såsom förvaltning, service och ny teknik, har företaget visat sin motståndskraft och förmåga att anpassa sig till förändringar.

Nu, efter att ha byggt upp en stark organisation och framtidssäkrat företaget, tar Lars Zacharoff steget mot pensionering. Han lämnar över stafettpinnen till en ung och lovande efterträdare, Erik Helmborn, som medarbetarna redan känner stor tillit för. Med en tydlig plan för framtidens ledarskap och en dedikerad personal är Lars övertygad om att företaget kommer att fortsätta blomstra.
En av Lars Zacharoffs största bedrifter under sin tid som ledare har varit att främja mångfald och inkludering inom branschen. Genom att aktivt arbeta för att få in fler kvinnor i verksamheten har företaget inte bara blivit mer representativt utan även skapat en positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Genom att anställa och utbilda kvinnor inom traditionellt manliga yrkesroller som elektriker har företaget inte bara bidragit till en mer jämställd arbetsplats utan även ökat mångfalden och förbättrat arbetsmiljön för alla.

Alf Ericson el i Lerum AB – 14e elföretaget in i Hjo Installation
För att säkerställa företagets fortsatta tillväxt och framgång tog Lars beslutet att sälja företaget i januari 2023. Detta val var inte lätt, men det gjordes med övertygelsen om att det var det bästa för företagets framtid. Genom att gå samman med andra företag inom branschen fick företaget möjlighet att dra nytta av nya teknologier och erfarenheter och därigenom fortsätta vara en ledande aktör på marknaden.
För Alf Ericson El i Lerum AB, som nu blev en del av Hjo Installation-familjen, innebar detta nya möjligheter och framtidstro. Med en lång historia och en stark kompetens inom el-segmentet såg företaget ljust på framtiden. Genom att fortsätta att lära upp den yngre generationen och genom strategiska förvärv planerade företaget att fortsätta växa och utvecklas även i kommande år.

Lars blickar tillbaka och delar sina framtidsvisioner:

Stora Förändringar inom Energibranschen:
-Under min tid som VD har energibranschen genomgått en otroligt snabb utveckling, särskilt de senaste tio åren. Vi har bevittnat en dramatisk förändring inom elsektorn, drivet av framväxten av elbilar, solcellsteknologi och avancerad lagringsteknik. Denna omvälvande förändring har krävt att vi som företag håller oss ständigt uppdaterade och anpassade för att möta de nya kraven och möjligheterna på marknaden.

Mest Betydelsefulla Prestationer och Framgångar:
-En av de mest minnesvärda ögonblicken under min tid som ledare för företaget var när vi blev utsedda till årets Elkedjan företag i Sverige år 2019. Det var ett erkännande av vårt hårda arbete, vår innovation och vår starka position på marknaden. Att få den här utmärkelsen var en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att vårt team har förmågan att nå stora framgångar, även i en bransch präglad av snabb förändring.

Tankar och Förhoppningar för Företagets Framtid:
-När jag går i pension är min största förhoppning att företaget fortsätter att blomstra och att våra anställda och kunder fortsätter att trivas och lyckas. Jag är fast besluten att stötta företaget så mycket jag kan även efter min pensionering. Jag är övertygad om att vårt team har den kompetens och uthållighet som krävs för att övervinna alla utmaningar som kan komma deras väg.

Fritid och Framtidsplaner:
-Efter att ha ägnat mig åt jobbet dygnet runt har jag nu möjligheten att ägna mer tid åt min familj och mina personliga intressen. Att kunna tillbringa mer tid med mina barn, som båda bor långt bort, och njuta av sommaren i vår stuga i Södra skärgården är något jag ser mycket fram emot. Jag ser också fram emot att återuppta intressen som jag inte haft tid för tidigare, som jakt och golf. Att kunna balansera arbete och fritid är något jag ser som en viktig del av ett hälsosamt liv, avslutar Lars.

- Vi vill rikta vår tacksamhet till Lars Zacharoff för hans oförtröttliga arbete och dedikation till Alf Ericson i Lerum under alla dessa år. Inom Hjo Installation kommer vi fortsätta samarbeta med Lars, där hans erfarenhet, kunskap och nätverk kommer att vara en värdefull resurs. Vi önskar Lars all lycka och välgång i pensioneringen, säger Patrik Hacker, Regionsansvarig Väst.