Nyheter28 juni 2024

Dotterbolagens hållbarhetsfokus i gemensamt projekt

Den 10 juni markerade starten för ett nytt och spännande projekt på Restaurang Kärranäs, beläget i Benders anläggningar i Uddevalla. Detta projekt innebär en omfattande uppgradering av deras kylsystem i kyl och frysrum, och tack vare våra dotterbolag Intemp, StorköksCenter och vårt senaste förvärv Storköksservice i Trestad, kan vi nu erbjuda en modern och miljövänlig kylteknik som använder koldioxid (CO2) som köldmedium.

Det gamla kylsystemet som installerades 1986, har på senare tid blivit extremt opålitligt och orsakat flera driftstopp, vilket har resulterat i hög stress för personalen. Det finns även en stor risk att förlora mat till ett värde av mellan 150,000 och 200,000 kronor. När det blev tekniskt möjligt att byta system, tog de därför beslutet att övergå till en modern och miljövänlig CO2-baserad lösning.

Den nya lösningen erbjuder många fördelar. Dess låga avdunstningstemperatur gör det särskilt lämpligt för frysenheter och andra kylapplikationer där behovet av pålitlig och energieffektiv kylning är avgörande. Det nya systemet kommer även att inkludera ett gränssnitt för övervakning, där användarna kan logga in och justera temperaturer. Eventuella avvikelser genererar varningar som skickas direkt till Intemp, som har en jourtjänst för att snabbt kunna åtgärda problemen oavsett tid på dygnet.

Kylsystemsbytet på Restaurang Kärranäs innebär att man nu använder koldioxid (CO2) som köldmedium istället för äldre syntetiska alternativ. CO2 är ett naturligt förekommande ämne som finns i atmosfären och betraktas som miljövänligt som köldmedium. Till skillnad från många syntetiska köldmedier, såsom HFCs (fluorerade kolväten), är CO2 inte skadligt för miljön. Syntetiska köldmedier som HFCs har en hög global uppvärmningspotential (GWP), vilket betyder att de kan bidra starkt till växthuseffekten när de släpps ut i atmosfären. CO2 har en låg GWP, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ för kylning och bidrar till att minska klimatpåverkan jämfört med syntetiska köldmedier.
CO2-baserade kylsystem är mer energieffektiva eftersom de kan producera mer kyla per enhet energi och fungerar särskilt bra vid låga temperaturer. Detta innebär att kylsystemet använder mindre energi för att hålla maten kall, vilket leder till lägre elräkningar. Dessutom är CO2 icke-toxiskt och icke-brännbart, vilket gör det säkrare att använda jämfört med många syntetiska alternativ.

Bytet till CO2 som köldmedium minskar kylsystemets klimatpåverkan avsevärt, vilket bidrar till att minska företagets koldioxidavtryck och stödjer globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna. CO2 är också återvinningsbart och kan användas om och om igen, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ på lång sikt. Dessutom är CO2 tillgängligt och kostnadseffektivt, vilket gör det till en ekonomiskt fördelaktig lösning.

På bild: Intemps kylmontör Patrik Lappalainen isolerar rören på utsidan.

-Vi undersökte olika alternativ och valde att samarbeta med Storköksservice, som vi har arbetat med tidigare. Samarbetet startades omedelbart tillsammans med Patrick Ström på Intemp. Vi har haft en mycket positiv upplevelse med montörerna på plats, snabb återkoppling och ett smidigt samarbete, säger Niklas Björk, Drift och Teknikchef på Benders AB.

Benders är en central aktör i Uddevallas näringsliv och producerar högkvalitativa byggmaterial som används både nationellt och internationellt. Anläggningen i Uddevalla omfattar 100,000 m² golvyta och 85,000 m² under tak, på en total yta av 150 hektar. Hållbarhet är en viktig del av Benders företagsfilosofi.
Restaurang Kärranäs, fint beläget med utsikt över vattnet.

– Vi har arbetat med energieffektivitet i många år och har bland annat bytt till träpellets och förbättrat våra kompressorer för att minska läckage. Vi har även avsatt 15 MSEK i en särskild fond för att anpassa vår verksamhet till mer miljövänliga lösningar, säger Sofia Bender KMA & Hållbarhetschef på Benders AB.

fr.vä: Patrick Ström Intemp, Niklas Björk Drift och Teknikchef Benders, Sofia Bender KMA & Hållbarhetschef Benders, och Fredric Andersson Källarmästare Kärranäs.

Fredric Andersson (bild ovan) kocken och tv-kändisen, driver Restaurang Kärranäs i Benders lokaler. Under sina tio år som Källarmästare på Kärranäs har han fokuserat på att erbjuda högkvalitativ och hållbar mat till sina gäster. Restaurangen har en kapacitet för 500 personer och serverar i genomsnitt 340 måltider per dag, måndag till fredag. Fredric Andersson strävar efter att förena ekologi med ekonomi och kontinuerligt arbetar han med att effektivisera sina processer för att minska miljöpåverkan samtidigt som han håller kostnaderna nere.

Rygg tillhörande Kylmontören Hjalmar Torge från Storköksservice i Trestad.

Vårt jobb är att ligga i framkant när det gäller hållbarhet och grön teknik. Vårt senaste projekt med att uppgradera kylsystemet i Restaurang Kärranäs till en modern CO2-baserad lösning är ett perfekt exempel på vår spetskompetens inom området. Genom att använda koldioxid (CO2) som köldmedium minskar vi klimatpåverkan och ökar energieffektiviteten.

Det är särskilt glädjande att se synergierna inom vår koncern när våra tre Uddevallabolag – Intemp, StorköksCenter och Storköksservice i Trestad samarbetar för att genomföra detta projekt. Montörer från både Intemp och Storköksservice arbetar tillsammans, vilket visar hur vi kan fläta samman våra resurser och kompetenser för att skapa innovativa lösningar. Detta samarbete exemplifierar den styrka och spetskompetens som finns inom vår koncern och vår förmåga att leverera hållbara och effektiva installationer.

Vi ser fram emot att fortsätta driva utvecklingen av grön teknik och hållbara lösningar för våra kunder.