Nyheter3 november 2023

Henrik Appelgren - ny VD på Sofia Rör AB

Henrik Appelgren tillträder som ny VD efter svågern Marcus Alvblad på Sofia Rör. Med en omsättning på 85mkr och 45 anställda utför de service & entreprenader inom rörinstallation. Kunderna är offentliga fastighetsägare i Stor-Stockholm och service utgör den största delen av verksamheten. - Vi utvecklar samtliga områden men vi har under året lagt lite extra fokus på att utveckla vår serviceavdelning där vi nu faktiskt når en högre omsättning med färre tekniker. Genom att engagera tekniker mer i det dagliga arbetet och ge dem mer ansvar och möjligheter att ta beslut ute hos kund har vi fått en fin utveckling, säger Henrik Appelgren.

Henrik skildrar en ”skakig” omvärld men är inte orolig för Sofia Rörs utveckling: - Tvärtom. Vi tar oss an lågkonjunkturen med tillförsikt och ser fina möjligheter. Vi söker folk och märker att det luckras upp och vi får sökande av bra kvalitet. Det är liksom nu man skall gasa, inte när allt är som bäst.
Det ligger också ute att ett antal stora upphandlingar som vi har goda chanser på. Vi ser som resten av landet en nedgång på entreprenadsidan men ser samtidigt en ökad orderingång på service.

Vi hälsar Henrik välkommen i sin nya roll!