pressmeddelande 2021-08-25

 

Filipstad den 25 augusti 2021

 

Hjo Installation växer i Värmland med årets fjärde förvärv

Hjo Installation har den 21 juli förvärvat 100 % av aktierna i Filipstads Elbyrå AB med tillträde den 1 september. Bolaget omsätter cirka 27 MKR och har 24 medarbetare med en stark position inom automationslösningar och elinstallation i Värmland.

Filipstads Elbyrå har ett mycket gott rykte samt en bred och stabil kundbas med flertalet av de större industrierna och fastighetsägarna i området. Medarbetare med hög kompetensnivå samt fokus på långsiktiga samarbeten med både kunder, underentreprenörer och leverantörer.

-Det känns mycket bra att välkomna Filipstads Elbyrå och dess medarbetare till oss. Automation är en växande gren hos oss och med detta förvärv får vi ytterligare kompetens med möjligheter till kompletta lösningar till befintliga och nya kunder, säger Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation.

-Vi ser med stor spänning fram emot en ny fas för oss och våra medarbetare och känner en stor trygghet för företagets framtid med denna ägarförändring, Mattias Ludwig och Jan Peter Andersson tidigare ägare.

-För Filipstadselbyrå känns det som nästa steg i vår utveckling att komma in och bli en del av en större gemenskap där vi kan ta hjälp av varandra inom respektive kunskapsområde, säger Mattias Ludwig, VD Filipstads Elbyrå.

Hjo Installation
Hjo Installation består i dagsläget av åtta installationsföretag med en gemensam omsättning på 350 miljoner kronor, 200 medarbetare och verksamma inom följande områden:
-Elinstallation                             -Industriautomation
-Kyla                                            -Ventilation
-VS                                               -Styr & regler
-OVK                                            -Energioptimeringar

Strategin är att skapa en större installationskoncern genom att utveckla befintliga företag och växa genom en offensiv förvärvsagenda.

För mer information kontakta:

Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation, christoffer@hjoinstallation.se / 070 – 990 06 26
Mattias Ludwig, VD Filipstads Elbyrå, mattias.ludwig@filipstadselbyra.se, / 070 – 662 09 01

 

fe