pressmeddelande 2021-06-22

Kungsbacka den 22 juni 2021

 

Hjo Installation växer ytterligare

Hjo Installation har den 18 juni förvärvat 100 % av aktierna i Ventilationsteknik i Kungsbacka AB med tillträde den 30 juni. Bolaget omsätter cirka 70 MKR och har 25 medarbetare med en etablerad position inom ventilation i Göteborgsområdet.

Ventilationsteknik har ett mycket gott rykte samt en bred och stabil kundbas med flertalet av de större byggbolagen och fastighetsägarna i området. Duktiga och trogna medarbetare samt fokus på långsiktiga samarbeten med både kunder, underentreprenörer och leverantörer.

-Vi är mycket glada att välkomna Ventilationsteknik och dess medarbetare till oss. Vi är övertygade att vi kommer vidareutveckla både bolaget och affärerna i koncernen tillsammans, säger Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation.

-Jag ser med stor spänning fram emot en ny fas för mig och mina medarbetare och känner en stor trygghet för företagets framtid med denna ägarförändring, säger Christer Hansson, marknadsansvarig och tidigare ägare.

-För Ventilationsteknik i Kungsbacka känns det som ett naturligt steg att komma in och bli en del av en större gemenskap där vi kan ta hjälp av varandra inom respektive kunskapsområde, säger Fredrik Sällqvist VD på Ventilationsteknik i Kungsbacka AB.

 

Hjo Installation
Hjo Installation består i dagsläget av sju installationsföretag med en gemensam omsättning på 320 miljoner kronor, 175 medarbetare och verksamma inom följande områden:
-Elinstallation                             -Industriautomation
-Kyla                                            -Ventilation
-VS                                               -Styr & regler
-OVK                                            -Energioptimeringar

Strategin är att skapa en större installationskoncern genom att utveckla befintliga företag och växa genom en offensiv förvärvsagenda.

För mer information kontakta:

Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation, christoffer@hjoinstallation.se / 070 – 990 06 26
Fredrik Sällqvist, VD Ventilationsteknik i Kungsbacka, fredrik.sallqvist@kbavent.se / 070 – 618 43 06
Christer Hansson, Marknad Ventilationsteknik i Kungsbacka, christer.hansson@kbavent.se / 070 – 682 94 60

Nedan Christoffer, Fredrik och Christer vid en av bolagets eldrivna tjänstecyklar.

 

 

kbv-A