pressmeddelande 2021-05-17

Hjo den 17 maj 2021

Hjo Installation växer

Hjo Installation har den 10 maj förvärvat 100 % av aktierna i Elteknik i Kristinehamn AB och Rörteknik i Gullspång AB med tillträde den 31 maj. Bolagen omsätter gemensamt cirka 30 MKR och har 14 medarbetare. Båda bolagen har en stark position i Kristinehamn med omnejd.

Elteknik
Elteknik är verksamma inom el-installationer, har en bred och stabil kundbas och kompletterar Elektrobyrån med sina 7 etableringar i forna Skaraborg och Bankeryd vilket ger en gemensam omsättning över 100 MKR. Tillväxtstrategin är redan sjösatt och vi kommer tillsammans ta nästa steg i utvecklingen av Elteknik.

-Vi är mycket glada att välkomna Peder och hans medarbetare och vi är övertygade att vi kommer vidareutveckla bolaget bra tillsammans, säger Christoffer Olbrich, VD på Elektrobyrån och Koncernchef inom Hjo Installation.

-För Elteknik känns det som ett naturligt nästa steg att komma in i en större gemenskap, säger Peder Grund, VD på Elteknik.

Rörteknik
Rörteknik är verksamma inom vs-installationer och som IVT-center har bolaget en väldigt stark position på marknaden för värmepumpar. Tillsammans med Klimat och VVS-teknik´s tre etableringar i Värmland ger det bolagen en gemensam omsättning över 100 MKR och en bra bas för att vidareutveckla energi- och vs-delen i Kristinehamn.

-Eftersom jag är född och uppvuxen i Kristinehamn men idag bor på Hammarö känns det jättespännande med detta förvärv och möjligheten att utveckla affärerna i Kristinehamn tillsammans med Johan och övriga i Rörteknik, säger Anders Torehammar, VD på Klimat och VVS-teknik.

-Vi ser fram emot samarbetet med KVT och att vi tillsammans kommer att utveckla Rörteknik och KVT i Östra Värmland, säger Johan Persson, VD på Rörteknik.

Hjo Installation
Hjo Installation består i dagsläget av sex installationsföretag med en gemensam omsättning på 250 miljoner kronor, 150 medarbetare och verksamma inom följande områden:
-Elinstallation                                  -Industriautomation
-Kyla                                                 -Ventilation
-VS                                                    -Styr & regler
-OVK                                                 -Energioptimeringar

Ambitionen är att skapa en större installationskoncern genom att utveckla befintliga företag och växa genom en offensiv förvärvsagenda.

För mer information kontakta:

Christoffer Olbrich, VD på Elektrobyrån och Koncernchef inom Hjo Installation, christoffer@hjoinstallation.se / 070 – 990 06 26
Anders Torehammar, VD på Klimat och VVS-teknik, anders.torehammar@klimatvvs.se / 070 – 315 20 35
Peder Grund, VD på Elteknik, peder@elteknik-ab.com / 070 – 312 70 80
Johan Persson, VD på Rörteknik, johan@rorteknikab.com / 070 – 866 71 72

elteknik, co+pg
rörteknik, at+jp